Voeding bij Diabetes mellitus,dieetbegeleiding Turkse,Marokkaanse,Hindostaanse bevolking

Hoewel de voedingsadviezen bij diabetes aan allochtone Nederlanders in principe niet afwijken van die aan autochtone Nederlanders, verdient de begeleiding andere aandachtspunten. Van diëtisten en huisartsen mag worden verwacht dat zij over voldoende kennis beschikken om mensen uit verschillende bevolkingsgroepen deskundig te begeleiden.

Dit boekje geeft achtergrond informatie over de sociaal-culturele achtergronden en voedingsgewoonten van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse bevolkingsgroepen. Het biedt aanwijzingen voor een gedegen dieetadvisering en suggesties voor het werken met hulpmiddelen die voedingsvoorlichting aan deze doelgroepen kunnen verbeteren, zoals brochures, video’s en fotoboeken in de eigen taal.

 Auteurs: J.J.C. Nieuwelink; M.J.A. Traa; F.S. Malki
Hoofdredacteur: M. Former

 Bohn Stafleu van Loghem ISBN 90 31344656 NUR 893

Leave a Reply

Your email address will not be published.